Styret

Styret i Goksjø Grunneierlag 2016/2017

goksjø

Leder
Jeanette Reppesgård Sørlie
915 30 856

Kasserer
Trygve Abrahamsen
922 53 349

Styremedlem
Kåre Hotvedt
916 40 495

Styremedlem
Ståle Horntvedt
932 26 891