Fauna i Goksjø

Fauna

Goksjø har en rik fauna og er med sine mange bukter, grunner, dybder og våtmarksområder tilholdsted både for fisk, fulger og pattedyr.

Musvåk

Goksjø har en god sammensatt fiskebestand. Det er betydelig innslag av stor abbor, dvs fiskespisende individer over 20-25 cm. Gjedda er også forholdsvis storvokst.

Fuglefaunaen i Goksjø er rik. Det kan sees flere hekkende koppsvaner, svanene spiser vannvegetasjon og rensker i så måte opp noe av den uønskede vegetasjonen.Vi kan også se svaner som ligger i åpent vann i Goksjø om vinteren. Andre fulgearter er storskarv, som er å se i store flokker. Disse tar godt for seg av småfisken. Vi har også flere arter av ender.

Av pattedyr er mest kjent bever og mink. Det er flere bevere i Goksjø og er man ute med kano eller båt en tidlig morgen eller sen kveld kan man være heldig å treffe på denne sky krabaten. Det er egen kvote for felling av bever. Minken er ikke en naturlig art i norsk fauna. Den har spredt seg over hele Norge etter rømninger fra pelsdyroppdrett. Det er stedvis store bestander av arten, og kan gjøre innhogg i bestanden av ender ved å spise egg og unger.