Fauna i Goksjø

Fiskeørn

Også kalt fiskejo, fiskefalk og jo. Det er en stor rovfugl og en trekkfugl. Arten ble totalfredet i Norge i 1962.

fiskeørn

Fiskeørnen er 55–60 cm lang, og veier 1100–2200 gram. Vingespennet er på 145–170 cm.

Fiskeørn har vinger med mørke flekker under vingeknoklene. Den flyr med tydelig knekk på vingene. Gjennom de gule øynene går en svart stripe.

Fiskeørnen hekker i alle verdensdeler, bortsett fra Antarktis og Sør-Amerika. I Norge hekker den først og fremst Østafjells, og i Finnmark. I 1930- og 1940-årene var den norske bestanden nesten borte. Den ble totalfredet i 1962 og i 1990 ble bestanden anslått til cirka 150–200 hekkende par i Norge. Norske fugler trekker til Middelhavsområdet og tropisk Vest-Afrika.

Fiskeørna lever nesten utelukkende av fisk som den fanger på grunt vann, vesentlig karpefisker, gjedde og abbor med en vekt på 250–300 gram (opptil 1 kg er kjent). Arten jakter på 20–40 meters høyde og fanger fisk med klørne, etter er kort stup. Den stiller seg av og til på flaksende vinger mens den speider etter fisk.