Fauna i Goksjø

Hisling/gullbust

Gullbusten kan bli opptil 40 cm lang og 1 kg tung, men er sjelden over 35 cm og 0,5 kg.

Gullbust/hisling

Gullbusten kan ligne litt på mort, men har en rundere kropp. Sidelinjen er ofte mørk.

Gullbusten har en ryggfinne som har 10 – 11 finnestråler. Gattfinnen har 10 – 12 finnestråler.

Gullbust finnes i det meste av Europa nord for Pyreneene og Alpene. På de britiske øyene finnes den i England, Wales og sørlige deler av Skottland. Den har spredt seg til Irland ved hjelp av fiskere som bruker den som agn. Gullbusten finnes også i store deler av det nordlige Asia. I Norge finnes den kun på østlandet.
Gullbusten lever hovedsakelig i elver og i nærheten av innløp og utløp i innsjøer. Kan av og til oppholde seg i brakkvann. I Norge er den blant annet kjent fra elvemunninger ved Drammen og Fredrikstad.

Gullbusten lever av insekter, krepsdyr og planter. Den svømmer ofte i store stimer. Gytingen foregår i april-mai på grus eller sandbunn