Knoppsvane

Knoppsvane

Knoppsvane er en del av faunaen ved Goksjø