Fauna i Goksjø

Laksand

Laksanda er en ganske stor andefugl. Lever i Europa, Nord-Asia og Nord-Amerika. Lever mest ved elver og vann og kan hekke i trehuler.

Laksand

Det er lett å se forskjell på hanner og hunner. Hannen har mørke grønt hode mens hunnen har brunlig.

De er for det meste fiskeetere og har tagger i nebbet som hjelper dem å holde på fisken. De eter også snegler og muslinger. De unge fuglene eter vanninsekter den første tiden. En undersøkelse fra Altaelva beskriver næringsinntaket:

Ut fra simuleringer vil 200 fiskender i løpet av 30 dager kunne spise et sted mellom 78 000 og 136 000 presmolt. I mageinnholdet til 60 skutte ender (både unger, voksne laksender og silender) ble det funnet 606 laks (90 %) 3 aure (0,4 %) 13 røye (1,9 %)

I Norge kan det drives jakt på laksand fra 10.september til 23.desember.

Tilhører andefamilien.