Fauna i Goksjø

Musvåk

Musvåk er en større rovfugl som tilhører haukefamilien. Den er en trekkfugl, og er utbredt i Sør-Norge opp til Trøndelag. Musvåken er mest tallrik på sørlandet.

Musvåk

Musvåken er 51-57 cm, med korte brede vinger med fem "fingre", og med et vingespenn på 113-128 cm.

Dens hale er rett avskåret og fjærdrakten er svært variert. Både helt mørke og helt lyse individer sees. Oversiden er oftest ensartet brunlig, mens fuglen ofte på undersiden har et lyst brystbånd. Halen er grålig med mange tverrbånd og et tydelig ytterst randbånd. Ved knoken på undersiden av vingen har fuglen ofte mørke pletter, samt mørke randbånd. Musvåken kan lett forveksles med fjellvåken, som imidlertid alltid har hvit overgump og et mørkt felt over buken samt et mørkt bånd ytterst på halen og fjærkledde ben. Vepsevåken kan også likne musvåken, men den har slankere hale og et mindre, mere dueaktig hode.

Musvåken foretrekker en blanding av skog og åpne landskaper, gjerne med dyrket mark.

Musvåken flyr høyt på himmmelen med stive, forsiktige vingeslag. Den svever med vingene utbredt i en flat «V» mens den ser etter føde. Den er en fremragende flyver, og ekspert i å utnytte termiske drag i luften, og man kan se den utnytter disse luftstrømmene til å sirkle rundt i svært lang tid nesten uten å bruke energi. Den kan også bruke en jaktteknikk der den sitter på en høy utkikkspost og speider etter føde.

Føden er variert og inkluderer små pattedyr (gjerne mus), padder, frosk, åtsler, ormer og fugler opp til due størrelse.

Musvåken bygger et stort rede, tildels av friske grener og som regel i et tre. De 2-4 eggene er hvite eller gråbrune med rødbrune flekker. Eggene legges i mai. Rugetiden er ca. 36 dager. Begge kjønn ruger og pleier ungene som forlater redet etter 45-50 dager.