Fauna i Goksjø

Stokkand

Stokkanden er vår vanligste andeart, som finnes ved alle slags stillestående og langsomt flytende vann, selv på svært små vann midt i storbyer.

stokkand

Stokkanden kan bli veldig gammel, det finnes ringmerkede eksemplarer som beviselig er over 25 år.

Vingespeilene er blå, med grønt skjær. Føttene er gule eller rødgule. Lengden er 55-60 cm, vingespennet 81-98 cm. Nebbet er bare litt utvidet mot spissen, eller ikke i det hele tatt. Hunnen er mørkebrun på oversiden og rustgul under. Hannen er mørkegrønn på hode og hals. Halsen er dessuten omgitt av en hvit ring. Ryggsiden er brunaktig, skuldrene, sidene og buken

Stokkanden begynner å legge egg straks etter issmeltingen. Redet ligger ofte ganske langt fra vann, og inneholder 10-12 hvitaktige egg. Rugetiden er mellom 27 og 28 dager før eggene blir klekket. Deretter tar de fra 50 til 60 dager før ungene er flyvedyktige. Stokkanden er utbredt i Norge, hvert år felles det over 50 000 under jakten.

Tilhører andefamilien.