Stokkand

Stokkand

Stokkand er en del av faunaen ved Goksjø