stokkand

stokkand

Stokkand er en del av faunaen i Goksjø