Kart

Goksjø er en innsjø på ca 3 km² som grenser til Andebu, Larvik og Sandefjord i Vestfold.

kart over goksjø

Nedbørsfeltet for Goksjø er på om lag 190 km² og strekker seg nordover til kommunene Lardal og Re.

Goksjø er blitt senket flere ganger. Totalt 130 cm. Vannbestanden i Goksjø går raskt opp ved flom og relativt sakte tilbake. Dette skyldes trolig at nedbørsfeltet er drenert slik at avrenningen kommer hurtigere, samt at utløp har et relativt liten kapasitet.

Berggrunnen består vesentlig av larvikitt og akeritt og løsmassene består av berggrus og marine avsetningen.

 

Data for Goksjø:

Høyde over havet: 28m
Overflate: 3 km2
Største dyp: 23m
Middel dyp: 7,6 m
Volum: 26 mill. m3
Midlere avrenning: 3,8 m3/s
Teoretisk oppholdstid: 80 døgn
Nedslagsfelt: 191km2