Styret

Styret i Goksjø Grunneierlag 2022/2023

goksjø

Leder
Håvard Mørk
901 49 100

Kasserer
Trygve Abrahamsen
922 53 349

Styremedlem
Kim Andre Bergan
466 98 571

Styremedlem
Odd-Jonas Askjem
466 21 431